2. THUỐC LINH ĐƠN BẰNG CHUỔI HỘT
Hòa thượng Quán Hưu là người nhanh trí nói hay, Xã Quang Đình muốn ức chế lời nói hay của ông ta, cho nên mỗi lần gặp mặt thì nhất định phải tìm cơ hội nói một hai câu nói để đùa với ông ta.
Một hôm, con ngựa của hòa thượng Quán Hưu đang cưỡi đột nhiên giải ra nhiều phân, Xã Quang Đình chỉ bàn toạ của con ngựa liên tục nói:
- “Đại sư, đại sư, chuổi hột rớt ra kìa !”
Hoà thượng Quán Hưu nói:
- “Không phải chuổi hột, mà là linh đơn cứu mạng.”
(Ngũ tạp tô)

Suy tư 2:
Ở đời người hiền lành thật thà thường hay bị người khác ức hiếp; ở đời người ta thường hay nhạo báng khinh dễ người nghèo, và đôi khi người tu hành cũng bị người khác “chơi xỏ”...
Có người nghĩ rằng những người dâng mình làm tôi tớ Chúa đều là những người không biết gì về chuyện làm ăn ở đời, cho nên họ lừa các đấng bậc ấy để moi tiền của họ, và có khi xúc phạm đến danh dự của họ; lại có người nói rằng, những người đi tu thì không biết để bụng, cho nên thường làm cho các đấng bậc bị tổn thương khi họ lợi dụng chức này chức nọ trong giáo xứ để làm chuyện riêng tư có lợi cho mình và cho gia đình mình...
Chúng ta đừng cười nhạo cái thật thà của những người dâng mình làm tôi Chúa, và cũng đừng coi thường cái hiền lành của họ, bởi vì những đức tính ấy được Thiên Chúa dùng để làm những “phương thuốc” chữa lành các tật xấu trong tâm hồn chúng ta, nếu trên thế gian này ai cũng xấu xa ác độc bặm trợn như mình, thì thế gian này chắc là đã bị Thiên Chúa huỷ diệt lâu rồi vậy...
Ma quỷ rất sợ sự hiền lành khiêm tốn và lòng trắc ẩn của những người dâng mình làm tôi tớ Chúa, bởi vì chính các ngài là những người dám đối nghịch với sự dữ của ma quỷ và thế gian, bởi vì chính các ngài là thuốc linh đơn cứu thế gian khỏi tay ma quỷ...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

------------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info