101. KHÔNG BIẾT HÀN TÍN
Thái uý họ Đảng đi dạo trên phố, nhìn thấy có người bày ra nói chuyện bình sách bèn hỏi:
- “Ông nói cho tôi nghe về chuyện của ai ?”
Người bình sách nói:
- “Nói về Hàn Tín được không ?”
Thái uý nổi giận nói:
- “Ông nói với tôi về Hàn Tín, và khi ông nói với Hàn Tín thì nhất định là sẽ nói về tôi, ông là một người đòn sóc hai đầu.”
Thái uý không cho người bình sách giải thích bèn kêu thủ hạ đánh cho ông ta một trận.
(Ngũ tạp tổ)

Suy tư 101:
Chúng ta bàn về người “đòn sóc hai đầu”.
Cái đòn sóc thì nhọn hai đầu để đâm vào hai bó lúa mà gánh về nhà, nó cũng là vũ khí để tự vệ khi bị tấn công, rất tiện lợi cho nhà nông ở Việt Nam, tóm lại là nó rất lợi hại.
Nhưng người “đòn sóc hai đầu” thì tệ hại vô cùng, nó nói đâm người này nói thọt người kia làm cho họ chia rẽ nhau, oán hờn nhau, hận thù chồng chất lên nhau.
Người “đòn sóc hai đầu” là người có một tâm hồn không thật thà, người luôn tìm ra “sáng kiến” để mọi người xâu xé nhau chơi, là người nguy hiểm cho cộng đoàn và là những cánh tay nối dài của ma quỷ trong việc hại linh hồn người ta.
Người Ki-tô hữu không phải là người “đòn sóc hai đầu”, nhưng là người biết dùng sự khiêm tốn và phục vụ như là hai cái khiên thuẩn để chống trả với “đòn sóc hai đầu” của ma quỷ và những chước cám dỗ của nó, cho nên ở đâu có xích mích bất hoà do người “đòn sóc hai đầu” gây ra, thì ở đó có sự khiêm tốn và phục vụ của người Ki-tô hữu để giải toả những căng thẳng hiềm nghi và ghen ghét do bè lũ của ma quỷ gây ra.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta biết sử dụng tốt các ơn lành mà Ngài đã ban cho...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info