100. BÀI THƠ MƯỜI BẢY CHỮ
Giữa năm Chánh Đức Huy Quận trời làm hạn hán, thái thú cầu mưa nhưng mấy ngày sau bầu trời cũng vẫn trong sáng nhìn rõ vạn dặm, có người làm một bài thơ trào phúng mười bảy chữ để châm biếm:
“Thái thú ra cầu mưa, toàn dân đều vui vẻ;
đêm qua đẩy cửa coi,
thấy trăng”.
Thái thú ra lệnh bắt người ấy đem đến, sau khi ra lệnh đánh mười tám roi bèn nói:
- “Mày có thể làm lại bài thơ mười bảy chữ thì ta tha cho, nếu không thì bị hình phạt nặng.”
Người ấy nói lớn tiếng:
“Làm thơ mười bảy chữ, bị trách nhất thập bát ;
nếu như sách vạn lời,
đánh chết”.
Thái thú chịu, chỉ có cách là tha cho người ấy.

(Thất Tu loại cảo)

Suy tư 100:
Thái thú là chức quan cai quản một quận, pháp sư là người học về bùa phép hô phong hoán vũ, trấn yểm tà ma, coi phong thổ của thời phong kiến và cả thời nay. Tóm lại, thái thú và pháp sư thì không giống nhau, cho nên việc thái thú cầu mưa không thành và bị người ta cười cho là chuyện đương nhiên...
Thời nay cũng có những “thái thú” đòi “cầu mưa” tế lễ thay cho các linh mục của Chúa, những thái thú này không cai quản quận nào, nhưng ở ngay trong giáo xứ của cha sở, họ chống đối việc làm của cha sở, họ chỉ trích kế hoạch xây dựng giáo xứ của cha sở, lý do đơn giản là cha sở đã không nghe theo phe nhóm của họ, và lý do đơn giản nhất chính là họ không có lòng đạo đức sốt sắng, họ kiêu căng và muốn làm cha sở của cha sở mình, họ không hiểu thiên chức linh mục và bổn phận của cha sở là gì cả.
Linh mục là người được Chúa chọn, được thánh hiến để thay mặt Ngài qua giáo hội mà tế lễ Thiên Chúa thay cho toàn dân và kéo ân sủng của Ngài xuống trên người giáo dân, các ngài có ba nhiệm vụ phải thi hành, đó là : cai quản, dạy dỗ và thánh hoá cộng đoàn dân Chúa, linh mục không phải là một nghề nghiệp làm việc theo giờ hành chánh vì quyền lợi vật chất của người dân, nhưng là một bổn phận của vị mục tử vì ích lợi thiêng liêng của giáo dân. Cho nên đừng đòi lật đổ hay bãi nhiệm các ngài, đừng bắt các ngài phải làm theo lợi ích vật chất của mình, nhưng hãy cộng tác với các ngài trong việc xây dựng giáo xứ của mình ngày càng đoàn kết hơn...
Linh mục không phải là thái thú, nhưng linh mục là “con ngươi” của Thiên Chúa canh chừng phần rỗi đời đời của chúng ta, chúng ta phải hết sức cám ơn Chúa qua các ngài, đừng vì quyền lợi cá nhân hay phe nhóm mà làm “thơ vạn lời” để tố cáo các ngài trước chính quyền...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

---------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info