47. Ghi nhớ cảm tạ hồng ân cũ, thì chính là được hồng ân mới.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info