99. TÌNH BẠN “THÂM HẬU”
Giáp và Ất là bạn thân của nhau, bình thường tình bạn giao hảo rất thâm hậu.
Một hôm, Giáp đột nhiên bị bệnh rất là buồn bực, Ất đến thăm bệnh, hỏi:
- “Đại ca bị bệnh gì, có cần gì thì nói để đệ giúp đại ca.”
Giáp nói:
- “Bệnh tôi là bệnh cần tiền, chỉ cần anh cho tôi mượn hai, ba đồng thì bệnh lành ngay.”
Ất làm bộ không nghe thấy, nói lí nhí trong họng như tiếng muỗi kêu:
- “Đại ca nói gì ??”
(Tiếu niệm lục)

Suy tư 99:
Tình cảm thâm hậu là một tình cảm đầy ắp không thiếu chỗ nào, nghĩa là tôi là bạn của anh, anh là bạn của tôi không phân biệt cá tính, giàu nghèo, học lực hoặc chức vụ của anh có giống tôi hay không !
Có người chỉ làm bạn trong cơn khốn khó, nhưng khi giàu có thì quên mất bạn khó của mình.
Đức Chúa Giê-su là bạn hữu của chúng ta, Ngài đã xác định như thế, bởi vì Ngài đã dành cho chúng ta một tình bạn thâm hậu, Ngài đã không nề hà kết bạn với chúng ta khi chúng ta còn là những tội nhân, Ngài đã không bỏ mặc chúng ta khi chúng ta sa ngã trong tội, Ngài cũng không dứt bỏ tình bạn với chúng ta khi chúng ta từ bỏ Ngài để sống trong ách tội lỗi của sa-tan, một tình bạn thâm hậu là như thế, biết đón nhận những ưu và khuyết điểm của bạn bè mà không cau có lạnh lùng...
Tình cảm bạn bè của người Ki-tô hữu được mô phỏng theo tình bạn hữu của Đức Chúa Ki-tô, tức là yêu thương thâm hậu, bao dung thâm hậu, thành thật thâm hậu và hết lòng giúp nhau thăng tiến trên con đường thánh giá mà Đức Chúa Giê-su đã đi qua vì quá yêu bạn hữu của mình...
Do đó, một hai đồng bạc chẳng là gì so với tình bạn đã có, nhưng nó sẽ làm cho tình bạn thêm thâm hậu hơn nếu người bạn thật sự cần nó.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

--------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info