97. HAI CÁCH GIẢI THÍCH
Có một người nói với bạn:
- “Hôm qua tôi nằm mơ thấy mình khóc lớn, nhất định đây là điềm không tốt.”
Người bạn khuyên bảo an ủi nói:
- “Đừng vội, đừng vội, ban đêm mơ thấy khóc lớn thì ban ngày chắc phải cười lớn.”
Người ấy bèn nói:
- “Nói như anh thì ban đêm tôi nằm mơ có thấy tôi khóc, thì ban ngày chẳng lẽ không thấy tôi cười sao ?”
(Tiếu niệm lục)

Suy tư 97:
Khi ngủ có người mơ trúng số, có người mơ bị người ta đánh, có người mơ đánh người ta, lại có người mơ bị người yêu bỏ đi theo người khác nên khóc nức nở trong mơ...
Có người coi chuyện nằm mơ là bình thường, có người đem chuyện nằm mơ ra giải thích rồi sợ hãi có ấn tượng, có người bị giấc mơ ám ảnh làm cho tinh thần mệt mỏi...
Người Ki-tô hữu không bị ám ảnh vì giấc mơ, họ cũng không bận tâm về chuyện mơ cười hay mơ khóc, bởi vì tất cả những giấc mơ ấy đều không hiện thực, nhưng tâm hồn của họ chỉ mơ ước có một chuyện là được ở trên thiên đàng với Chúa sau khi từ giã đời tạm này mà thôi. Cho nên ngay khi còn ở đời này họ bận tâm phục vụ người khác, họ khóc với người khóc và vui với người vui, họ quan tâm đến những bất hạnh của tha nhân, đó chính là ước mơ thật của họ vậy !
Nằm mơ thấy mình khóc không phải là điềm xấu, nhưng điềm xấu chính là mình bỏ qua những cơ hội chia sẻ những đau khổ với Đức Chúa Ki-tô nơi người nghèo, nơi người bất hạnh trong một xã hội hiện thực hôm nay vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

---------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info