Chúa Nhật 20 THƯỜNG NIÊN. B
(Ga 6, 51-59)
THÁNH THỂ.


Thịt Ta là thật của ăn,
Máu Ta của uống, tự căn sống đời.
Chúa thương nhân loại mọi thời,
Hiến thân chịu chết, cho người trần gian.
Con Người Máu Thịt thương ban,
Thần lương sự sống, muôn vàn ân thiêng.
Của ăn nuôi dưỡng thiêng liêng,
Thông ban sự sống, thần thiên cao vời.
Đức tin phó thác gọi mời,
Tin yêu nguồn sống, rạng ngời phúc ân.
Dưới hình bánh rượu dự phần,
Nhiệm mầu Thánh Thể, vô ngần cao siêu.
Hy sinh cứu độ vì yêu,
Dưỡng nuôi hồn xác, huyền siêu ơn trời.
Chúc khen thờ phượng Chúa Trời,
Nguồn ban sức sống, muôn đời suy tôn.

Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời. Đây là lời truyền dậy của chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Thịt Máu của Chúa chính là bánh bởi trời. Bánh được biến đổi trong Bí Tích Thánh Thể. Chúa hiện diện thực sự trong Thánh Thể. Bánh và rượu không phải là biểu tượng mà là một thực tại biến đổi. Mọi người đều có thể lãnh nhận bánh hằng sống, nếu họ chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng và muốn lãnh nhận.

Vào một buổi lễ sáng Chúa Nhật, tôi thấy một cặp vợ chồng trẻ và bốn đứa con nhỏ ngồi hàng ghế đầu trong nhà thờ. Trong lúc truyền phép, mọi người tập trung hướng về bàn thờ cầu nguyện và thờ lạy Chúa. Người cha bế em nhỏ lên hướng về bàn thờ và thì thầm bên tai em: Đó là Chúa Giêsu nhưng em bé chẳng hiểu chi. Em hỏi lại: Cái gì? Tôi cảm nhận rằng không phải câu nói của em bé, nhưng là một diễn tả niềm tin của người cha muốn truyền lại cho con cái.

Nhìn lại chính lòng mình, đôi khi chúng ta phải chấp nhận rằng chúng ta không luôn ý thức và tin tưởng thật vào sự biến đổi lạ lùng khi cử hành Bí Tích Thánh Thể. Nhà sư Nhất Hạnh trong cuốn “Sống tin Phật, sống tin Chúa Kitô” ông viết: Người giáo dân nghe lời truyền phép qúa nhiều lần và họ cảm thấy đôi khi lo ra và không tin thực sự. Nhận xét của nhà Sư Nhất Hạnh không sai.

Chúa Giêsu xác tín: Đây là Mình Ta. Đây là Máu Ta. Khi chúng ta nhận biết sâu xa sự hiện diện thực sự của Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Đây là một thực tại sống. Mình Máu Chúa có sức dưỡng nuôi tâm hồn. Đời sống linh thiêng sẽ không trở nên già nua và cằn cỗi.

Phép Thánh Thể là nguồn mạch sự sống. Có lần tôi ghé thăm nhà Dòng Thánh Thể, trong nhà nguyện luôn có một chị quỳ trước Mặt Nhật chầu Thánh Thể. Các chị thay phiên hiện diện cùng với Chua Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể suốt ngày. Nhìn gương mặt các chị rất an bình và đầy sự xác tín có Chúa đang ở cùng.

Chúa hiện diện trong Thánh Thể không chỉ để dưỡng nuôi linh hồn mà Chúa còn muốn gặp gỡ mỗi người chúng ta. Chúa chờ đón chúng ta nơi Nhà Tạm nhưng mấy khi chúng ta dừng chân bên Chúa. Có khi cả tháng hay cả năm, chúng ta chẳng khi nào thăm viếng Chúa. Đôi khi chúng ta quá thờ ơ, ngay cả thái độ cúi đầu hay bái chào cũng không có.

Khi xưa, tôi nhớ sau mỗi tiết học, các chú chủng sinh thường có thói quen ghé nhà nguyện viếng Chúa. Ngày nay, rất hiếm khi chúng con có thời giờ thăm viếng Chúa nơi Nhà Tạm Thánh Thể. Xin Chúa thứ tha sự vô tâm và vô tình của chúng con.

THỨ HAI, TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
(Judic 2, 11-19; Mt 19, 16-22).
TRỌN LÀNH


Làm sao được sống đời đời?
Vào nơi hằng sống, gọi mời dấn thân.
Giới răn tuân giữ ân cần,
Mười Điều luật dậy, thế nhân giữ mình.
Giết người, trộm cắp, ngoại tình,
Gian tham chứng dối, tội tình tránh xa.
Vâng lời thảo kính mẹ cha,
Yêu thương kẻ khác, thứ tha lỗi lầm.
Thanh niên phấn khởi tự tâm,
Chu toàn tất cả, công tâm thật thà.
Chúa thương nhắn bảo về nhà,
Con về bán hết, cửa nhà gia sang.
Rồi đem bố thí dân làng,
Kho tàng châu báu, thiên đàng không xa.
Mong rằng con hãy theo Ta,
Giầu sang sản nghiệp, anh ta buồn sầu.

THỨ BA, TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
(Judic 6, 11-21a; Mt 19, 23-30).
THEO THẦY


Người giầu khó chiếm Nước Trời,
Lạc đà chui lỗ, dễ hời thông qua.
Hơn là giầu có điêu ngoa,
Khó nghèo quảng đại, thiên tòa thi ân.
Tông đồ bỡ ngỡ phân trần,
Khó lòng cứu độ, tinh thần thế gian.
Loài người không thể trao ban,
Tình yêu Thiên Chúa, ban tràn ân thiêng.
Chúng con từ bỏ của riêng,
Được gì kiếp sống, linh thiêng vào đời.
Theo Thầy ân nghĩa cao vời,
Ngày sau vinh hiển, rạng ngời phúc vinh.
Từ cha, bỏ mẹ, hy sinh,
Ruộng nương, nhà cửa, hiến mình chuyên chăm.
Thầy ban phần thưởng gấp trăm,
Đời này kiếp tới, muôn năm sống đời.

THỨ TƯ, TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
(Judic 9, 6-15; Mt 20, 1-16a).
NHÂN HẬU


Chủ nhà sáng sớm ra đồng,
Thuê người làm mướn, một đồng trả công.
Ba giờ nhóm thợ ở không,
Trả tiền công nhật, ngóng trông từng giờ.
Khoảng giờ thứ sáu đợi chờ,
Chủ ông khẽ gọi, muốn nhờ việc đây.
Vào giờ thứ chín buồn lây,
Không ai thuê mướn, đứng đây suốt ngày.
Giờ chiều mười một hôm nay,
Buồn sầu đói khát, cả ngày uổng không.
Chủ thương nhắn gọi làm công,
Trả tiền sòng phẳng, một đồng thưởng cho.
Mỗi người lãnh được một đô,
Người sau kẻ trước, đừng so làm gì.
Mọi người thỏa thuận thực thi,
Chủ nhà nhân hậu, từ bi vô ngần.

THỨ NĂM, TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
(Judic 11, 20-39a; Mt 22, 1-14).
TIỆC CƯỚI


Dụ ngôn tiệc cưới Nước Trời,
Vua kia gởi thiệp, xin mời tham gia.
Tiệc mừng sắp sẵn tại nhà,
Khách mời từ chối, bôn ba việc đời.
Có người thăm trại nhiều nơi,
Người đi buôn bán, thuận thời kiếm ăn.
Có kẻ nhục mạ khó khăn,
Chối từ đánh đuổi, can ngăn gây phiền.
Vua quan thịnh nộ tự nhiên,
Sai người thiêu hủy, cả miền sát nhân.
Vua truyền mời gọi cận lân,
Mời vào tiệc cưới, thần dân tứ bề.
Đầy phòng chật ních chẳng chê,
Vua đi quan sát, chẳng nề khó khăn.
Không may có kẻ gian manh,
Nhà vua bắt gặp, lỡ đành chịu giam.

THỨ SÁU, TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
(Ruth 1, 1.3-6. 14b-16.22; Mt 22, 34-40).
GIỚI RĂN


Giới răn trọng nhất trên đời,
Hãy yêu mến Chúa, gọi mời kính tin.
Yêu thương Thiên Chúa hết mình,
Hết lòng hết sức, đáp tình Chúa yêu.
Giới răn thứ nhất cao siêu,
Thứ hai trọng nhất, mến yêu mọi người.
Yêu thương kẻ khác trong đời,
Lề luật tóm tắt, đôi lời trao ban.
Thực hành đức ái sẻ san,
Chu toàn thiên ý, tuôn tràn hồng ân.
Tình yêu cao trọng bội phần,
Yêu người yêu Chúa, tình thần hăng say.
Lo toan phục vụ hằng ngày,
Cô đơn bệnh hoạn, cơ may góp phần.
Chia cơm xẻ áo tha nhân,
Thi hành luật Chúa, thần dân Nước trời.

THỨ BẢY, TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
(Ruth 2, 1-3. 8-11. 4, 13-17; Mt 23, 1-12).
THỰC HÀNH


Trên tòa giảng dậy truyền rao,
Khuyên răn dậy bảo, thao thao nhiều lời.
Các Thầy Luật Sĩ dậy đời,
Nhóm người Biệt Phái, gọi mời thực thi.
Những gì họ nói đậm ghi,
Đừng theo cách thế, hành vi họ làm.
Trần đời lòng dạ tham lam,
Vì rằng họ nói, không làm ý Cha.
Chất vai gánh nặng người ta,
Họ không lay thử, chiếc đà nặng vai.
Thẻ kinh nới rộng cho dài,
May dài tay áo, bệ đài oai phong.
Ghế đầu đám tiệc trong phòng,
Bái chào đường phố, trong lòng hoan ca.
Chúng con chỉ có một Cha,
Tôn thờ kính mến, ngợi ca muôn đời.