43. Trong tất cả sự việc nếu không tương phản với chân lý, nếu có người nói xằng bậy với tôi, tôi cũng không để ý đến, nhưng cầu xin cho lương tâm không hổ thẹn.

(Thánh Therare)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info