95. HIỆU QUẢ CỦA TĨNH TOẠ
Hoà thượng nọ có dạy một phật tử về sự chuyên tâm nhất ý, vứt bỏ tạp niệm, nhắm mắt tĩnh toạ, ông ta nói:
- “Phải kiên trì tất có lợi”.
Phật tử ấy thành kính nghe lời chỉ thị.
Một đêm nọ, phật tử ấy tĩnh tọa đến canh năm, đột nhiên nghĩ đến người nọ mượn ông ta một đấu lúa lớn mà chưa trả nên vội vàng la lớn lay tỉnh người vợ đang ngủ trên giường, nói:
- “Pháp sư dạy tôi tĩnh toạ quả nhiên có công hiệu, nếu không thì tôi bị lừa mất một đấu lúa to rồi !”
(Tiếu niệm lục)

Suy tư 95:
Tĩnh toạ là một phương pháp để từ bỏ những tạp niệm trong tâm hồn con người, nó là một công phu đem lại sức mạnh cho con người, mà cái cốt lõi của nó chính là đem tâm, khí, thần kết hợp nên một.
Sức mạnh và trí huệ con người là ở đó, ngay trong bản thân của mình, nhưng con người cứ đi tìm nơi đâu xa xôi như bầy cá sống trong nước mà hỏi nước ở đâu !
Tĩnh tọa của Người Ki-tô hữu là như thế này: tâm là mình, khí là vạn vật, thần là Thiên Chúa.
Tĩnh toạ trước hết là phải tự mình thấy được mình là ai, có những ưu điểm nào cần phát huy, những khuyết điểm nào cần loại bỏ và những khuyết điểm này từ đâu mà có... Sau đó thì nghĩ đến khí tức là vạn vật, vạn vật bao gồm cả tha nhân là những người thường ngày tôi tiếp xúc, làm việc, tôi có thể mở rộng tâm hồn để đón nhận họ không, hay tôi chỉ làm một hạt cát bay trong vũ trụ mà không có tương quan gì với họ, họ là những người mà tôi ghét, tôi thương, tôi giận, tôi vui, và họ có thể chấp nhận được tôi không... Cuối cùng thì đem tâm và khí đi vào trong cõi huyền nhiệm tình yêu bao la là Thần cũng là Thiên Chúa, chính Ngài là nguyên nhân của tâm và khí, hay nói cách khác tâm và khí cuồn cuộn chảy trong sự bao bọc tình yêu của Ngài mà làm cho cuộc sống của chúng ta vui tươi hơn, mới mẻ hơn và tinh tuyền hơn, đó chính là sức mạnh và trí huệ vậy.
Tĩnh toạ ở đây chính là sự cầu nguyện của người Ki-tô hữu vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

-----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info