41. Không nên cố đòi hỏi người làm khác cho mình nhiều hơn so với việc mình chuẩn bị dâng hiến cho Thiên Chúa.

(Thánh Francis Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

--------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info