91. CƯỠI GÀ MẶC CỦI
Có một thiếu niên thích nói ngược lại khiến ai cũng tức cười.
Một hôm, hắn ta cưỡi ngựa đi qua nhà phú ông người đồng hương xin cơm ăn, lão phú ông nói:
- “Ta có một đấu rượu nhưng rất tiếc là không có đồ nhắm”.
Thiếu niên nói:
- “Giết con ngựa của tôi làm đồ nhắm”.
Phú ông hỏi:
- “Mày lấy gì mà cưỡi ?”
Thiếu niên chỉ chỉ con gà đi trong sân nói:
- “Cưỡi nó vậy !”
Phú ông cừơi:
- “Có thể giết gà, nhưng không có gì để làm củi đốt”.
Thiếu niên nói:
- “Lấy cái áo của tôi làm củi để đốt cũng được vậy”.
Phú ông hỏi:
- “Mày lấy gì mà mặc ?”
Thiếu niên lấy tay chỉ chỉ cái hàng rào (tre) trước cổng nói:
- “Lấy nó để mặc vậy !”
(Tiếu niệm lục)

Suy tư 91:
Người ta thường nói vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn.
Nhưng cuộc sống xô bồ giành giựt của xã hội hôm nay, cũng có lúc đã làm cho mặt con người dày như vỏ quýt và tâm hồn nham hiểm mưu mô như móng tay nhọn, để rình mò và cấu xé người khác do lòng tham thúc đẩy...
Người Ki-tô hữu không làm cho mặt của mình dày như vỏ quýt, nhưng ngày càng bồi dưỡng cho tâm hồn được dày lên với các đức hạnh trổi vựơt của người con Chúa như khiêm tốn, yêu thương và phục vụ.
Móng tay nhọn của ma quỷ là kiêu căng, là ghét ghen và dối trá, nó chỉ xé nát được những người chỉ biết làm cho da mặt mình dày mà không có tâm hồn khiêm tốn và phục vụ, nó xé toang những người kiêu căng coi tha nhân như cỏ rác, nó xé toang những người ghét ghen luôn xoi mói xỉa xói người khác vì những công việc của họ làm có ích cho tha nhân...
Càng có chức trọng quyền cao thì càng phải có bề dày khiêm tốn và phục vụ, nếu không thì cũng sẽ bị móng tay nhọn kiêu căng hợm hỉnh của ma qủy xé nát, và như thế sẽ tồi tệ hơn nhiều...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info