89. MÙA ĐÔNG KHÔNG CÓ QUẦN
Trời rơi nhiều tuyết, lão hoà thượng mặc áo da muốn cưỡi ngựa ra khỏi nhà.
Hoà thượng trẻ đốt lò trong chùa không có quần để mặc, lạnh quá đến nỗi lưỡi cũng cóng lại, ông ta hỏi:
- “Lão sư phụ, trời lạnh như thế này mà sư phụ còn muốn đi đâu ?”
Lão hoà thượng nói đi thuyết giảng, hoà thượng trẻ đốt lò cũng muốn đi nghe giảng.
Lão hoà thượng mắng:
- “Nói càn, con hiểu cái gì mà đi chứ ?”
Hoà thượng trẻ đốt lò chỉ chỉ phần dưới eo lưng của mình nói:
- “Con muốn nghe trong sách Phật mà sư phụ giảng đó có nói trong mùa đông giá lạnh của tháng chạp, người ta có nên mặc quần hay không ?”
(Tiếu niệm lục)

Suy tư 89:
Có một vài linh mục không muốn “truyền đạt” những hiểu biết về lễ nghi phụng vụ của Giáo Hội cho giáo dân, bởi vì các ngài sợ giáo dân hiểu rồi phản đối các ngài, khi các ngài tuỳ tiện làm theo ý mình mà không giữ luật chữ đỏ cũng như những quy định khác của Giáo Hội; có một vài linh mục đã “trách” các linh mục khác, vì những linh mục này giảng giải rất rõ ràng mạch lạc về các quy định của Giáo Hội về lễ nghi cũng như những điều về phụng vụ, giáo luật, kinh thánh, luân lý căn bản cho giáo dân, lý do mà các linh mục trách là: đừng cho giáo dân biết nhiều quá !!
Giáo dân phản đối hay không là do cách sống của chính vị linh mục ấy chứ không phải vì sự hiểu biết nhiều về phụng vụ hay kinh thánh của họ, bởi vì có một vài linh mục giảng dạy giáo dân hãy bắt chước sự khó nghèo của Đức Chúa Giê-su, nhưng chính các ngài lại sống như ông hoàng trong một giáo xứ mà giáo dân đa phần cơm không đủ ngày hai bữa; Đức Chúa Giê-su niềm nở đón tiếp những người nghèo bất hạnh, bệnh tật và chữa lành cho họ, nhưng có một vài vị mục tử lại “giằng mặt” giáo dân khi họ xin lễ mà bổng lễ không đủ đúng như quy định...
Tất cả mọi giáo dân đều có quyền được học hỏi và nghiên cứu giáo lý, luân lý hoặc các vấn đề của của Giáo Hội nếu họ muốn, bởi vì cũng có rất nhiều giáo dân muốn biết trong giáo lý có đoạn nào nói giữa một thế giới văn minh và phát triển như hôm nay, người giáo dân có nên “mặc quần” hay không, tức là có quyền được học hỏi về các vấn đề trong Giáo Hội hay không, bởi vì có những vị mục tử cứ nạt nộ giáo dân rằng mấy người biết gì về thần học mà nói !!
Học để biết và biết để sống, biết để truyền giáo, biết để yêu mến Chúa và tha nhân chính là cái biết của giáo dân từ nơi cách sống của cha sở mình vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

-----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info