87. CÕNG QUAN LÀM NÊN SỰ NGHIỆP
Cháu của Tào Kiết Tường là Tào Khiêm tạo phản và giết hại rất nhiều quan viên của triều đình, lại còn lục bắt thượng thư Vương Ngao.
Tình cảnh của Vương Ngao rất quẩn bách, có một tên giúp việc cho chủ thân hình to lớn có sức mạnh tên là Khổng Võ cõng ông ta chạy nạn.
Về sau, tên giúp việc này được Vương Ngao đề bạt lên làm một chức quan quan trọng trong triều đình, người ta gọi ông ta là “quan cõng người”.
(Phún phàn lục)

Suy tư 87:
Tên giúp việc được đề bạt làm quan to, bởi vì ông ta có một đức tính mà người khác không có, đó là lòng trung thành với chủ nhân của mình.
Lòng trung thành vượt qua tất cả tri thức và học vị, vượt qua cả sinh mạng của bản thân để trung thành với người mà mình đã chịu ơn...
Lòng trung thành không ở trong trí thức, bởi vì người có trí thức chưa chắc đã trung thành; lòng trung thành cũng không ở trong học vị, bởi vị học vị không thể là thước đo lòng trung thành của một con người, nhưng lòng trung thành ở trong một quả tim trung hậu, biết ơn và biết mến yêu.
Được làm con của Thiên Chúa là một hạnh phúc và ân huệ lớn lao của người Ki-tô hữu, nhưng lòng trung thành của họ lại làm cho Thiên Chúa yêu thích hơn, bởi vì chính họ đã học sự trung thành nơi Đức Chúa Ki-tô –Con Một Thiên Chúa- và chia sẻ với Ngài về lòng mến yêu và biết ơn khi họ trung thành phục vụ Ngài qua tha nhân.
Trung thành với ơn gọi làm con Chúa và trung tín với lời hứa ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chính là chìa khóa để mở cửa Nước Trời ngày trong cuộc sống đời thường.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

--------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info