82. KHẨU QUYẾT HÀNG YÊU
Vương Quân Thiên viết sách về bí quyết gọi thần trừ các loại quỷ, nhất pháp hành thiên tâm chánh, tự cho mình là người có thể trừ bệnh đuổi tà giúp làng xóm.
Một hôm, Tô (Đông Pha) cười nhạo ông ta, nói:
- “Tôi đến truyền lại cho ông một khẩu quyết trừ quỷ hàng yêu, đây là khẩu quyết: anh là tôi đã chết, tôi là anh chưa chết, nếu anh không để quỷ quái đến hại tôi, thì tôi cũng sẽ không để anh phải chịu khổ.”
(Tô Trường Công Ngoại kí)

Suy tư 82:
Ma quỷ là loài thiêng liêng, bởi vì nó chính là thiên thần phản nghịch với Thiên Chúa, và là tên mưu mô chuyên lừa dối con người làm những điều nghịch với sự thánh thiện của Thiên Chúa, cho nên chẳng có khẩu quyết nào của loài người có thể thu phục và thống trị được nó.
Con người thì có thân xác và linh hồn, thân xác thì có hạn và phải chết, linh hồn thì bất tử, lấy cái xác có hạn mà thu phục cái thần thiêng của ma quỷ thì làm sao được chứ ? Nhưng nhờ bí tích Rửa Tội chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa và là đền thờ của Thánh Thần, như thế thì không phải chúng ta thống trị ma quỷ, mà là Thiên Chúa Ba Ngôi ở trong tâm hồn chúng ta chế ngự ma quỷ và thống trị nó vậy.
Khẩu quyết và hành động để chúng ta –những người Ki-tô hữu- hàng ma phục quỷ chính là cầu nguyện không ngừng và đón nhận các bí tích:
- Cầu nguyện làm cho ma quỷ chạy dài,
- Cầu nguyện làm cho ma quỷ khiếp sợ,
Cầu nguyện chính là cầu xin ơn sủng của Thiên Chúa, sự trợ giúp của Đức Mẹ, của các thiên thần và của các thánh...
Không một Ki-tô hữu nào mà không biết cầu nguyện, nhưng tại sao có nhiều Ki-tô hữu bị ma quỷ thống trị và sống trong tội lỗi ?
Thưa vì họ cầu nguyện mà không tin, cầu nguyện mà không yêu mến, cầu nguyện mà không có sự khiêm tốn.
Như vậy khẩu quyết và cũng là bí quyết để hàng ma phục quỷ chính là sự cầu nguyện liên lỉ và siêng năng đón nhận các bí tích vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

------------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info