27. Lạy Chúa, kính mong Ngài đến là để khuyến khích gia công khích lệ con.

(Thánh nữ Gertrude of Helfta)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-------------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info