76. XƯƠNG CỦA NƯỚC

Tô Đông Pha hỏi ông Vương Kinh:

- “Chữ “pha“坡” nghĩa là gì ?”

Vương Kinh đáp:

- Chữ “pha”có “đất” ở phía sau là “da” của đất”. (1)

Đông Pha cười nói:

- “Theo ngài nói mà suy ra, chữ “hoạt 滑”có“ nước” ở phía sau tức là “xương” của nước sao ?” (2)

Vương Kinh không lời đáp lại.

(Tô Trường Công Ngoại kí)

Suy tư 76:

Nước thì không có xương cho nên nó ẻo lả mềm mại và dễ thương, nhưng nó lại có sức mạnh vô địch và không gì cản được nó khi cuồng phong bão tố nổi lên và do đó mà nó cũng rất dễ ghét.

Các thánh tử đạo là những giòng nước rất hiền hoà khi sống với mọi người, các ngài làm cho người đối diện hân hoan và tin tưởng vì cuộc sống của các ngài phản ảnh tinh thần của Phúc Âm, nhưng các ngài cũng là những cơn bảo tố làm kinh sợ những kẻ bách hại đạo của Đức Chúa Ki-tô, tức là tín ngưỡng niềm tin của các ngài, các ngài can đảm không uý kỵ cái chết, không sợ hãi trước những căm thù Thiên Chúa của những người ghét đạo, và khi mạng sống bị cướp đi, các ngài đã trở nên giòng suối mát ngọt ngào cho những ai đang bị bách hại vì sự công chính ở đời này...

Ân sủng của Thiên Chúa thì êm dịu và mát rượi như giòng nước mát chảy vào trong tâm hồn của chúng ta, hàng ngày chúng ta đều sống trong giòng nước ân sủng ấy, nhưng có mấy ai nhận ra đó là hồng ân của Thiên Chúa để mà cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Ngài ?

Nếu chúng ta không sử dụng ân sủng Chúa ban cho để sống đẹp lòng Ngài, thì chính ân sủng sẽ nhận chìm chúng ta trong lửa đời đời...

(1) Chữ 坡gồm chữ 土”đất” và chữ 皮”da” ghép lại mà thành, nên trả lời là “da của đất”, Vương Kinh nhất thời không giải thích được nên nói bừa.

(2) Chữ 滑gồm chữ “水nước” và chữ “骨xương” ghép lại mà thành, nên Tô Đông Pha ghẹo lại.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholicnews.net

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://nhantai.info