Đức Thánh Cha Phanxicô đã trình bày các suy tư của ngài về tình yêu vô biên của Thiên Chúa trong bài giảng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu sáng thứ Sáu 08 tháng Sáu tại nhà nguyện Santa Marta. Ngài nhấn mạnh rằng sự vĩ đại của Thiên Chúa được thể hiện cả trong những điều nhỏ nhặt và trong sự dịu dàng.

Thiên Chúa là người yêu mến chúng ta trước.

Đức Thánh Cha nói:

“Không phải chúng ta là người yêu mến Thiên Chúa trước,” điều ngược lại mới đúng: “Chính Ngài là Đấng yêu thương chúng ta trước”.

Giải thích về điều này, ngài nói rằng các vị tiên tri đã sử dụng hoa hạnh nhân như một biểu tượng để giải thích thực tại này. Các ngài nhấn mạnh rằng hoa hạnh nhân là loài hoa đầu tiên nở vào mùa xuân.

“Thiên Chúa là như thế: Người luôn là người đầu tiên. Ngài là người đầu tiên chờ đợi chúng ta, người đầu tiên yêu mến chúng ta, người đầu tiên giúp đỡ chúng ta”

Tình yêu của Thiên Chúa là vô hạn

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô nói tiếp, không dễ hiểu tình yêu của Thiên Chúa như được tường thuật trong Bài đọc Một Phụng Vụ ngày hôm nay, trong đó Tông đồ Phaolô nói về “việc rao giảng cho dân ngoại những sự giàu có vượt quá trí hiểu loài người của Chúa Kitô.”

“Đó là tình yêu không thể hiểu được. Một tình yêu vượt qua mọi tri thức. Nó vượt qua mọi thứ. Tình yêu của Thiên Chúa thật tuyệt vời; một nhà thơ mô tả tình yêu ấy như là một ‘biển sâu không đáy không biết đâu là bờ bến. ..’ Đây là tình yêu mà chúng ta phải cố gắng để hiểu, vì đó là tình yêu mà chúng ta nhận được”.

Chúa là một thầy dậy tuyệt vời

Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng trong suốt lịch sử ơn cứu rỗi, Chúa đã bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta: “Ngài là một vị Thầy vĩ đại.”

Nhắc lại những lời của tiên tri Hôsê, Đức Thánh Cha giải thích rằng Thiên Chúa không bày tỏ tình yêu của Ngài qua quyền năng nhưng “bằng cách yêu thương dân Ngài, dạy họ tiến bước, mang vác họ trong vòng tay Ngài, chăm sóc cho họ”.

“Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài như thế nào? Có phải là qua những kỳ công tuyệt tác không? Thưa không: Ngài biến mình nhỏ lại và nhỏ hơn nữa với những cử chỉ của sự dịu dàng và thiện hảo. Ngài tiếp cận con cái của Ngài và với sự gần gũi ấy Ngài làm cho chúng ta hiểu được sự vĩ đại của tình yêu”.

Sự vĩ đại thể hiện nơi sự nhỏ bé

Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến với chúng ta. “Ngài đã sai Con Ngài đến trong xác phàm” và “hạ mình cho đến chết”.

Điều này là bí ẩn của tình yêu Thiên Chúa: sự vĩ đại nhất được thể hiện trong sự nhỏ bé nhỏ nhất. Chính điều này cho phép chúng ta hiểu được Kitô giáo.

Suy tư về thái độ mà Chúa Giêsu dạy các Kitô hữu chúng ta nên có, Đức Thánh Cha nói điều này tóm gọn trong việc “thực thi công việc của Thiên Chúa theo cách thế nhỏ bé của chúng ta”: đó là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.

Những công việc của lòng thương xót, mở đường cho tình yêu mà Chúa Giêsu dạy chúng ta là phải tiếp nối tình yêu vĩ đại Thiên Chúa dành cho mình!

Đừng nói nhiều về tình yêu, nhưng hãy có các cử chỉ cụ thể

Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận rằng chúng ta không cần phải có một bài diễn văn tuyệt vời về tình yêu, nhưng hãy là những người nam nữ “biết cách làm những điều nhỏ bé này vì danh Chúa Giêsu, và Chúa Cha”.

“Những công việc của lòng thương xót, là sự tiếp nối của tình yêu này.”
Source: Vatican News - Pope: ‘God’s love has no need for words but for concrete gestures'