21. Tu đức nếu chúng ta không nghĩ đến phương pháp tiến tới để gia tăng trưởng thành đức hạnh, thì phải thụt lùi phía sau và gia tăng tội ác.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")
-----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info