72. QỦA TÌ, ĐÀN TÌ BÀ
Có người đem tặng cho quan huyện quả tì﹝枇杷﹞ (1), nhưng trên bảng liệt kê lễ vật ông ta viết sai chữ quả tì thành chữ “đàn tì bà﹝琵琶﹞ (2).”
Quan huyện cười lớn, nói:
- “Quả tì chứ không phải đàn tì bà, chỉ hận là năm ấy nhận mặt chữ quá tệ !”
Khách ngồi bên cạnh nghe vậy thì lên tiếng nói:
- “Nếu như có thể làm cho đàn tì bà kết trái, thì trong thành ngoài quán đều nở hoa.”
(Lộ thư)

Suy tư 72:
Người tặng lễ vật thì viết sai chữ, người nhận lễ vật thì đọc sai chữ, cả hai đều có một lỗi là hấp tấp và không cẩn thận khi viết hoặc khi đọc chữ.
Có người đi phúng điếu bạn bè, nhưng ăn nói hấp tấp, thay vì nói chia buồn thì lại nói xin chia vui với gia quyến; lại có người vì hấp tấp nên đem thiệp chúc tết gởi cho bố mẹ của người yêu bỏ vào phong bì gởi cho người yêu, và thiệp chúc tết gởi cho người yêu thì lại bỏ vào trong bì thư gởi cho bố mẹ người yêu, thật là hết ý.
Có nhiều người Ki-tô hữu vẫn thường luôn chỉ phạm một tội, bởi vì họ hấp tấp đi xưng tội mà không xét mình cho kỷ càng; có những người Ki-tô hữu thường dễ dàng phạm tội, bởi vì họ hành động hấp tấp mà không suy xét cẩn thận về hậu quả của việc làm ấy như thế nào !!!
Đức Chúa Giê-su là Đấng đầy lòng từ bi và hay thương xót, nhưng Ngài không hấp tấp làm phép lạ cho ai cả, phép lạ của Ngài làm thì luôn luôn có điều kiện kèm theo là lòng tin của đối tượng, cho nên họ đã trở nên người có tâm hồn tốt hơn sau khi được chữa lành bệnh phần xác.
Viết sai chữ và đọc sai chữ thì không sao cả bởi vì ai cũng có lúc mắc sai phạm, nhưng người Ki-tô hữu mà hấp tấp phê phán người khác thế này thế nọ, thì đó chính là nguyên nhân làm cho người khác nhìn giáo hội của Chúa cách méo mó trong con người của chúng ta.

(1 và 2) quả tì﹝枇杷﹞phát âm là pi-pa, nghĩa là qủa tỳ; “đàn tì bà﹝琵琶﹞cũng phát âm là pi pa, nghĩa là cái đàn tì bà.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info