Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây


HOA HỒNG THIÊNG KỲ DIÊU

Nhạc: Nữ tu Thiên Thanh

Trình bày: ca sĩ Lệ Hằng

Nguyện dâng lên, dâng lên Đức nữ Trinh vương,

Ngàn lời kinh lời kinh Ave Kính Mừng

Dâng lên dâng lên Mẹ Chúa của thiên đường

Chuỗi ngọc ân tình là tràng hoa mân côi mến thương

Xin dâng lên Mẹ, Mẹ ơi! Tràng hoa Mân Côi cuộc đời

Xin dâng lên Mẹ ơi, Mẹ ơi! Sớm chiều lời kinh Mân Côi.

Lời kinh con dâng lên, rất thánh mân côi,

Là lời kinh lời kinh hiến tế cuộc đời.

Xin dâng lên, dâng lên Trinh nữ tuyệt vời

Nỗi buồn nỗi vui, là Tràng hoa Mân Côi thắm tươi.

Xin dâng lên Mẹ, Mẹ ơi! Tràng hoa Mân Côi cuộc đời

Xin dâng lên Mẹ ơi, Mẹ ơi! Sớm chiều lời kinh Mân Côi.