19. Người có đức hạnh dễ dàng khiêm tốn, biết cẩn thận khích lệ và biết trông cậy vào Thiên Chúa. Nhưng người thiếu đức hạnh thì dễ dàng kiêu ngạo, uể oải, dễ dàng trông cậy vào sức mình.

(Thánh Bonavetura)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

------------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info