16. Người trên núi cao, càng leo lên cao càng nhìn được xa, tu đức của con người thì giống như leo núi cao, càng đi phía trước càng nhìn được cao xa, và càng nhận biết Thiên Chúa.

(Thánh Bonaventura)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info