14. Con người ta bình thường đều có những tật xấu, nếu không muốn sửa đổi thì không cảm thấy tật xấu ấy ghê gớm, giống như con chim ở trong lồng, nếu không muốn bay ra thì cũng không cảm thấy cái lồng nhỏ hẹp.

(Thánh John Climacus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info