Chúa Nhật 5 PHỤC SINH. B
(Ga 15, 1-8)
CÂY NHO THẬT.


Giống cây nho thật là Thầy,
Mùa màng sinh trái, trĩu cây nặng cành.
Cha Thầy trồng trọt gác canh,
Vun trồng tưới gội, tươi xanh cả vùng.
Thân cành lá ngọn hợp cùng,
Sinh hoa kết trái, hòa chung một dàn.
Cành nho kết hợp thành tàn,
Các con kết hợp, sẻ san cùng Thầy.
Hợp chung nhiệm thể dựng xây,
Là đầu tiên khởi, gốc cây sống đời.
Chúng con chi thể gọi mời,
Cùng nhau tháp nhập, Ngôi Lời Chúa con.
Một lòng trung tín sắt son,
Trổ sinh nhân đức, vuông tròn tin yêu.
Cha Thầy vinh hiển thiên triều,
Tuôn trào ân sủng, ban nhiều ân thiêng.

Thầy là cây nho, chúng con là cành. Cành nào kết hợp cùng cây sẽ sinh hoa trái. Mỗi người chúng ta khi được lãnh Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Chúa Giêsu là đầu nhiệm thể, còn chúng ta là chi thể. Chúa là thân cây, chúng ta là nhành. Chúng ta được liên kết với Chúa Kitô và với nhau qua nhựa sống đó chính là tình yêu và ân sủng sự sống của Chúa Kitô.

Hình ảnh cây nho rất cụ thể và dễ hiểu. Quan sát, chúng ta thấy cây có rễ, thân, lá và hoa quả. Các phần liên kết chặt chẽ với nhau. Rễ có nhiệm vụ tìm kiếm chất bổ dưỡng và chuyển các tinh chất qua lớp thân vỏ chung quanh để nuôi toàn thân. Các lá nhận ánh nắng mặt trời làm cho mầu cây xanh tươi. Lá có nhiệm vụ hút khí trời và thả khí độc để cây được sống dồi dào. Sự kết hợp và lưu chuyển tuần hoàn rất tốt đẹp.

Muốn có ân sủng thiêng liêng, chúng ta cần kết hợp với thân cây là Chúa Kitô. Các ân sủng và của dưỡng nuôi qua các Bí Tích mà Chúa đã trao ban cho Giáo Hội. Tách rời khỏi Giáo Hội là tách rời nhiệm thể Chúa Kitô. Truyện kể, một nhà truyền giáo đến Phi Châu, tại một làng nhỏ nhà quê, linh mục mang theo một chiếc máy phát điện để dùng cho nhà thờ và nhà xứ. Trong nhà xứ, cha treo một bóng điện trên trần nhà. Một hôm có vài người trong làng ghé thăm cha tại nhà xứ. Thấy có bóng đèn sáng, họ trố mắt ngạc nhiên. Và một người hỏi xin cha bóng điện. Ngài nghĩ là chắc họ muốn xin về để chơi thôi. Ngài đưa cho họ bóng đã bị cháy. Vào một ngày, ngài đi thăm gia đình, ghé vào nhà người đã xin bóng điện hôm trước. Ngài quá ngạc nhiên khi thấy bóng điện treo từ một sợi giây trên trần. Cha đã phải giải thích cho họ, phải có giây điện nối với máy phát điện, thì mới có ánh sáng.

Muốn có sự sáng của Chúa Kitô, chúng ta phải được liên kết với Ngài. Liên kết với Chúa qua Giáo Hội, qua lời Kinh Thánh, qua các Bí Tích và qua chính ơn sủng của Ngài. Xin cho mỗi người luôn giữ sự liên đới với nguồn ban sự sống. Chúa chính là nguồn ban sự sống và là sự sống lại.

THỨ HAI, TUẦN 5 PHỤC SINH
(Ga 14, 21-26).
YÊU MẾN


Chúa truyền môn đệ lời này,
Giới răn cao trọng, yêu Thầy mến Cha.
Cha Thầy yêu mến chúng ta,
Tỏ mình mạc khải, mưa sa đong đầy.
Ai mà tuân giữ lời Thầy,
Chúng Ta sẽ đến, vui vầy sống chung.
Tình Cha nhân ái bao dung,
Nguồn ban sự sống, muôn trùng ân thiên.
Trao ban ân sủng siêu nhiên,
Nghe lời Chúa dậy, dịu hiền mến thương.
Cha Ta là Đấng dẫn đường,
Thánh Thần Phù Trợ, tựa nương sống đời.
Ơn Cha cao cả tuyệt vời,
Danh Thầy sai đến, dậy khơi mọi điều.
Thần Linh nhắc nhở thêm nhiều,
Khai tâm mở trí, cao siêu nhiệm mầu.

THỨ BA, TUẦN 5 PHỤC SINH
(Ga 14, 27-31a).
BÌNH AN


Bình an tâm trí rạng ngời,
Tâm hồn thanh thản, sống đời an vui.
Đừng lo xao xuyến bùi ngùi,
Cũng đừng sợ hãi, tới lui muộn phiền.
Thầy đi dọn chỗ cao thiên,
Ngày sau trở lại, cõi tiên dẫn về.
Kiên tâm trung tín lời thề,
Vui mừng đón nhận, chẳng nề gian truân.
Lời Thầy loan báo tự nguồn,
Tới khi xảy đến, thì luôn tín thành.
Nhiều điều kín nhiệm tốt lành,
Thần Linh sẽ tỏ, nhân danh lời Thầy
Thế gian thủ lãnh sa lầy,
Không gây quyền lực, vì Thầy bên Cha.
Thầy luôn yêu mến Chúa Cha,
Thực hành thánh ý, ngợi ca danh Người.

THỨ TƯ, TUẦN 5 PHỤC SINH
(Ga 15, 1-8).
CÂY NHO


Cây nho sai trái trong vườn,
Xanh um cành lá, bên sườn đồi cao.
Trái thơm chín mọng ngọt ngào,
Chúa Cha trồng cấy, biết bao ân tình.
Chăm nom vun tưới trổ sinh,
Ra công nuôi dưỡng, tận tình lắng lo.
Đây Thầy ví tựa cây nho,
Nhành nào kết hợp, sẽ cho trái vàng.
Nhiệm mầu thân thể cao sang,
Mỗi người chi thể, dễ dàng kết giao.
Là đầu nhiệm thể trên cao,
Chúa ban đặc sủng, dồi dào thánh ân.
Cành nào lìa khỏi tấm thân,
Sẽ mau khô héo, trụi trần cháy tiêu.
Danh Thầy vinh hiển cao siêu,
Hồn ai liên kết, ban nhiều ân thiêng.

THỨ NĂM, TUẦN 5 PHỤC SINH
(Ga 15, 9-11).
TÌNH YÊU


Tình yêu Thiên Chúa cao vời,
Trao ban chia sẻ, cho người trần gian.
Cha yêu nhân loại vô vàn,
Sai Con yêu dấu, mưa tràn ân tuôn.
Chúa Cha yêu mến Thầy luôn,
Yêu thương ban phát, hằng muôn ơn lành.
Các con tuân giữ thực hành,
Điều Thầy truyền dạy, tín thành thực thi.
Tình thương chan chứa từ bi,
Niềm vui trọn vẹn, khắc ghi trong hồn.
Chính Thầy vâng giữ kính tôn,
Danh Cha vinh hiển, thiên môn rạng ngời.
Vì yêu dâng hiến tuyệt vời,
Hy sinh cứu độ, cho người thế gian.
Ước mong vui hưởng thánh nhan,
Bên Cha từ ái, chứa chan phúc lành.

THỨ SÁU, TUẦN 5 PHỤC SINH
(Ga 15, 12-17).
HOA TRÁI


Như Thầy yêu mến các con,
Yêu thương thí mạng, ân tròn nghĩa cao.
Lệnh truyền Thầy muốn gởi trao,
Mến yêu gắn bó, kết giao tình người.
Hiến thân vì bạn cao vời,
Tâm tình cao quí, trên đời hiếm thay.
Chúa thương chịu khổ đắng cay,
Thí mình cứu độ, trả vay nợ đời.
Con người tội lỗi ngập trời,
Thầy thương cất nhắc, phận người tự do.
Trở nên bạn hữu thầy trò,
Chia phần gia nghiệp, dự kho Nước Trời.
Chính Thầy đã chọn vào đời,
Trổ sinh hoa trái, rạng ngời phúc vinh.
Yêu thương giới luật vô hình,
Thực hành đức ái, chữ tình trước tiên.

THỨ BẢY, TUẦN 5 PHỤC SINH
(Ga 15, 18-21).
BÁCH HẠI


Thế gian thù ghét các con,
Vì danh Chúa Cả, héo hon buồn sầu.
Các con đã biết từ đầu,
Ghét Thầy trước hết, ngõ hầu tẩy chay.
Những người tín hữu hôm nay,
Vai mang thánh giá, mỗi ngày theo Ta.
Chính Thầy đã chọn chúng ta,
Trở thành môn đệ, đi ra rao truyền.
Tin Mừng cứu độ tinh tuyền,
Sống đời trung tín, dủ khuyên mọi người.
Hãy cùng tuân giữ lời mời,
Thực thi ý Chúa, vào đời chứng nhân.
Cho dù bắt bớ hại thân,
Niềm tin kiên vững, tinh thần lạc quan.
Nguồn ơn thánh đức trao ban,
Thầy luôn hiện diện, thiên nhan sáng ngời.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng