63. RÂU TÓC CỨNG NHẤT
Có hai người cùng trò chuyện:
-“Trên thế giới cái gì là cứng nhất ?”
- “Thép là cứng nhất.”
- “Thép bị lửa nấu chảy, sao gọi là cứng nhất ?”
- “Vậy anh nói cái gì là cứng nhất ?”
- “Cứng nhất không gì bằng râu tóc.”
- “Tại sao lại nói râu tóc là cứng nhất ?”
- “Da mặt dày cở nào chăng nữa thì cũng bị nó đâm thâu qua, không phải là cứng nhất sao ?

(Chuyện tiếu thời thượng)

Suy tư 63:
Râu tóc cứng nhất chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi, bởi vì ở đời không có gì là cứng nhất cả, cái này cứng thì có cái kia trị, cái kia cứng thì có cái cứng hơn trị nó...
Nhưng người Ki-tô hữu có cái cứng hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này, đó là Đức Tin.
Đức tin không những cứng mà còn mạnh, nó cứng nên nó không sợ gươm đao, đức tin không sợ súng đạn, không sợ lửa khói; nó mạnh nên nó không sợ những tra tấn đánh đòn, không sợ những hoàn cảnh đói nghèo hay gian khổ, không sợ tù ngục...
Đức tin được trui luyện không phải bằng lửa nhưng bằng Lời Chúa và các bí tích, người có đức tin là người biết chấp nhận hoàn cảnh và biết nhận ra tiếng Chúa trong cuộc sống của mình.
Cái có thể làm cho mọi thứ của con người gãy nát vỡ vụn chính là mạng sống, nhưng đức tin đã cứng và mạnh hơn mạng sống, cho nên có rất nhiều các thánh tử đạo đã anh dũng nói to: “Thà chết chẳng thà bỏ đạo”, tức là chết thì chết chứ không đánh mất đức tin.
Thiên Chúa đã “suy nghĩ” rất chu đáo khi ban tặng cho những người đi theo Ngài cái “bảo bối” là Đức Tin, ai có đức tin thì không sợ bất cứ kẻ thù nào, dù là ma quỷ, bởi vì đức tin vừa cứng vừa mạnh hơn những thứ trên trần gian và trong âm phủ...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info