61. TRONG NHÀ KHÔNG CÓ CƠM
Đứa con lớn tiếng khóc hu hu, ba nó hỏi tại sao khóc, nó nói:
- “Đói bụng quá”.
Ba nó nói:
- “Ồ con trai, sợ gì chứ, gan rồng tủy phượng, con muốn ăn loại nào ba lấy cho.”
Đứa con nói:
- “Con chỉ ăn cơm.”
Ba nó mắng:
- “Ai dà, thằng con xảo quyệt, mày chọn thứ không có trong thực đơn của gia dình để ăn sao !”
(Chuyện tiếu thời thượng)

Suy tư 61:
Cơm là thức ăn “chủ lực” của người Việt Nam, dù cho có rất nhiều thức ăn cao lương mỹ vị trên bàn ăn, nhưng nếu không có cơm thì hình như vẫn chưa thấy ngon, chưa phải là ăn cơm, cho nên cần phải có cơm.
Năm 1978 đói toàn quốc, có rất nhiều gia đình ăn rau để sống qua ngày, hạt cơm trở thành hạt ngọc quý giá vô cùng...
Nạn đói qua đi, đời sống ngày càng no đủ sung túc, người ta quên mất cái đói năm nào.
Có người khi ăn cơm thì phải đòi cho có cá tươi mới ăn.
Có người khi ăn cơm thì phải đòi nấu cơm cho thật dẽo mới ăn.
Có người khi ăn cơm thì lựa những thứ ngon ăn trước.
Nhưng tệ hơn là có người khi ăn cơm thì chê lên chê xuống, tỏ ý không bằng lòng...
“Qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai”, nhưng “thái lai” mà không nhớ lại những ngày khổ cực thì cũng sẽ có ngày trở lại “bỉ cực”, “thái lai” mà không biết thương người nghèo khổ thiếu ăn thì sẽ trở thành kẻ vô tâm.
Đói khổ cũng là những thử thách nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Ngài muốn chúng ta nếm qua đói khổ để khi chúng ta sung sướng thì biết cảm thông và giúp đỡ những người khổ cực, Ngài muốn chúng ta nếm qua đau thương là để chúng ta biết chia sẻ những đau thương của người anh em chị em, Ngài muốn chúng ta nếm qua những bất hạnh trong cuộc sống là để chúng ta biết giang tay ấp ủ người bất hạnh...
Cơm cũng giống như tình thương, thiếu cơm thì bữa ăn mất ngon, thiếu tình thương thì cuộc sống mất đi ý nghĩa cao cả của con người là phục vụ tha nhân.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

-----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info