9. Phàm là có nơi để tu dưỡng và yên lặng thì sẽ không có nỗi lo, và cũng sẽ không có tạp niệm.

(Thánh Phan-xi-cô Năm Dấu)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info