8. Biết nói những lời cao sâu hùng biện thì không thể làm cho con người ta được nên thánh, nhưng chỉ có tu đức lập công thì mới có thể làm cho người ta được Thiên Chúa sủng ái.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info