59. DÁN CỬA SỔ
Có một người không biết chữ.
Một hôm con trai đem đến một xấp giấy viết để ông ta dán cửa sổ, nhưng ông ta lại dán ngược tất cả, đứa con trở về nhìn thấy thì rất buồn.
Mẹ nó an ủi, nói:
- “Con đừng giận, dán đẹp cũng là tía của con, dán xấu cũng là tía của con”.
(Chuyện tiếu thời đại)

Suy tư 59:
“Đẹp cũng là tía của con, xấu cũng là tía của con” đúng là câu nói rất hay và có ý nghĩa của bà mẹ, một câu nói chứng tỏ bà mẹ rất hiểu thấu giá trị đạo đức của gia đình.
Con người ta ai cũng có khuyết điểm, nhưng khuyết điểm không phải là cái để chúng ta phủ nhận giá trị của người anh em, nếu ai cũng phủ nhận giá trị của tha nhân bằng những khuyết điểm của họ, thì thế gian này một sớm một chiều sẽ bị huỷ diệt bởi chính con người không còn tình cảm con người nữa.
Có người chỉ trích những khuyết điểm của các linh mục và hồ nghi chức thánh nơi họ, rồi không còn tôn trọng họ nữa, những người này không biết rằng, ngay đến cả tội lỗi cũng không thể làm mất đi chức thánh nơi các linh mục mà họ chỉ trích ấy, bởi vì khuyết điểm và tội lỗi là do con người và ma quỷ tạo ra, nhưng chức thánh là do chính Thiên Chúa thiết lập cho nên nó tồn tại muôn đời nơi các linh mục của Giáo Hội Công Giáo.
“Xấu cũng là linh mục của Chúa, đẹp cũng là linh mục của Chúa”, cái quan trọng là chúng ta –người Ki-tô hữu- có yêu thương, bao dung và tôn trọng các ngài hay không khi chúng ta nhìn thấy những khuyết điểm của các ngài ?
Huyền nhiệm tình yêu là ở đó, mầu nhiệm cứu chuộc là ở đó khi chúng ta chấp nhận những khuyết điểm của tha nhân, như Đức Chúa Giê-su đã chấp nhận các linh mục là những người yếu đuối, và nhờ các ngài mà Chúa ban ơn tha thứ cho người tội lỗi, ban ơn thánh hóa cho những người yêu mến Chúa...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

-----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info