1. Khi người ta ngợi khen con thì con không phải do đó mà càng có thánh đức; khi người ta coi thường con, thì con cũng sẽ không vì đó mà xấu xa.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info