Tĩnh Tâm Mùa Chay, phần 1

Chủ để: Hãy Theo Thầy

Lm. Thuyết Giảng: Giuse-Maria Đinh Quang Huy, Cssp

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam TGP Los Angeles. Tĩnh Tâm Mùa Chay, Chúa Nhật ngày 11/ 3/ 2018 tại St. Joseph Retreat Center Alhambra, CA