Trước cái chết của Đức Hồng Y Karl Lehmann, Hồng Y đẳng linh mục hiệu tòa San Leone, Giám Mục Hiệu Tòa Mainz, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi điện cho Đức Cha Peter Kohlgraf, là giám mục của Mainz. Nội dung bức điện như sau:

Điện tín của Đức Thánh Cha

Ngày 12 tháng Ba, 2018

Thưa Đức Cha
Peter Kohlgraf
Giám mục Mainz

Tôi đã nhận được tin về cái chết của Đức Hồng Y Karl Lehmann với nỗi buồn. Tôi xin bày tỏ những lời chia buồn chân thành đối với các bạn và với các tín hữu của giáo phận Mainz, và bảo đảm lời cầu nguyện của tôi cho vị Hồng Y quá cố mà Chúa đã gọi về với Ngài sau một thời gian bệnh nặng và đau khổ.

Trong hoạt động lâu dài của mình với vai trò một nhà thần học và một giám mục, và với tư cách chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, ngài đã giúp định hình cuộc sống của Giáo hội và của xã hội. Trái tim của ngài luôn mở ra đối với những vấn nạn và thách thức của thời đại, và đưa ra các câu trả lời và hướng dẫn khởi đi từ sứ điệp của Chúa Kitô, để đồng hàng cùng người dân trên con đường của họ, tìm kiếm những gì hiệp nhất họ vượt ra ngoài giới hạn của các lời tuyên bố, niềm tin và thực tại.

Nguyện Chúa Giêsu, Đấng Chăn Chiên Lành, ban cho tôi đầy tớ trung tín sự viên mãn và sự sống trọn vẹn trong vương quốc trên trời.

Tôi chân thành ban Phép Lành Tòa Thánh cho anh chị em và cho tất cả những ai đang than khóc và thương tiếc Đức Hồng Y quá cố trong lời cầu nguyện.

+ Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Source: Holy See Press Office Telegram of condolences of the Holy Father for the death of His Eminence Cardinal Karl Lehmann, 12.03.2018