40. Nếu con muốn được khi cầu xin, xin mời con khiêm cung lĩnh giáo, học tập cầu nguyện, bởi vì ân sủng từ trời cao sẽ không ở cùng người biếng nhác.

(Thánh Ambrosius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

---------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info