49. BỐ VỢ VÀ CHÀNG RỂ CÙNG ĐÙA
Có một người đến nhà thầy thuốc làm rể.
Một hôm, bố vợ nói với con rể:
- “Anh đã đi học rất lâu và đọc nhiều sách, để ta khảo xem sao ?”, nói xong bèn nhổ bãi nước miếng trên bàn, thổi tắt đèn dầu, hỏi:
- “Đây là sách gì ?”
Con rể nói:
- “Đây là sách “đạm đài diệt minh.”
Bố vợ rất vui vẻ, con rể cũng nói:
- “Bố suốt đời làm thầy thuốc, con cũng khảo bố xem sao”, và cũng thổi tắt đèn, nắm mũi của bố vợ vặn lui vặn tới hỏi: “Đây là thuốc gì ?”
Bố vợ trả lời:
- “Ta không quen biết loại thuốc này.”
Con rể nói:
- “Là thuốc “hắc khiên ngưu” (1) mà cũng không biết à !”
(Hoa Diên Thú Lạc Đàm Tiếu Tửu Lệnh)

Suy tư 49:
Có những ông bố vợ thường thử tài chàng rể tương lai của mình để coi nó có xứng đáng làm rể nhà mình không.
Có những ông bố vợ thích chàng rể vì nó khoái uống rượu như mình, có ông bố vợ thích chàng rể biết làm đồng làm ruộng, có những ông bố vợ thích chàng rể phải có nghề nghiệp ổn định.v.v... không một ông bố vợ nào thích chàng rể “trời đánh không chết”, cũng không ai thích một chàng rể chỉ biết cờ bạc...
Thời nay tiêu chuẩn làm rể không khắc khe như trước, cho nên có nhiều chàng rể đánh bố vợ, có nhiều chàng rể một năm một lần mới đến nhà bố vợ, không phải vì bận việc, nhưng là vì không muốn nhìn thấy cái mặt của bố vợ.
Tiêu chuẩn muôn đời để chọn rể chọn dâu không phải là giàu nghèo, không phải là môn đăng hộ đối, cũng không phải là có địa vị cao sang trong xã hội, nhưng là đạo đức. Chàng rể có đạo đức thì gia đình con gái mình hạnh phúc, chàng rể biết chăm lo gia đình thì bố mẹ vợ đỡ gánh lo âu, chàng rể có đạo đức thì cháu chắt của mình sẽ sống trong yêu thương của gia đình và sẽ trở nên người tốt...
Đừng thử thách gì cả, nhưng hãy cảm thông và cầu nguyện cho con rể cũng như con dâu của mình được sống thánh thiện như ý Chúa muốn, đó chính là tiêu chuẩn chọn chồng chọn vợ cho con vậy.
Hạnh phúc thay chàng rể nào có ông bố vợ như thế.

(1) Tên của một loại thuốc bắc.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info