Chúa Nhật 3 MÙA CHAY. B
(Ga 1, 13-25)
THANH TẨY


Chúa lên Giê-rú-sa-lem,
Trung tâm Thành Thánh, dõi xem đền thờ.
Nhiều người buôn bán rình chờ,
Đổi tiền đổi bạc, hững hờ dối gian.
Bò lừa súc vật tràn lan,
Kẻ qua người lại, lạm càn chốn đây.
Chắp thừng đánh đuổi bọn này,
Chúa truyền ra khỏi, buồn thay thế trần.
Nhiệt tình thiêu đốt tấm thân,
Nơi đền Nhà Chúa, canh tân tỏ bày.
Các ông phá hủy đền này,
Ta xây dựng lại, ba ngày sẽ xong.
Những người Do-thái động lòng,
Giê-su mạc khải, trong vòng thời gian.
Đền thờ thân thể biến tan,
Ba ngày sống lại, ngập tràn vinh quang.

Chúa Giêsu thanh tẩy Đền Thờ Giêrusalem. Hằng năm, Chúa vẫn lên đền thờ để kính viếng, cầu nguyện và giảng dậy. Hôm nay, lần sau cùng Chúa lên đền thờ trước khi chịu khổ nạn. Lời tiên báo của Chúa: “Hãy phá hủy đền thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ xây dựng lại”. Chúa Giêsu nhìn nhận đền thờ như là nhà Cha của Ngài. Đền thờ là nơi mọi người tụ họp để thờ phượng Thiên Chúa. Đền thờ là nơi tế lễ, cầu nguyện, hội họp và nghe giải thích Kinh Thánh.

Nhiều người đã đến đền thờ để dâng cúng của lễ với lòng thành tạ ơn và dâng của lễ đền tội. Lạm dụng lòng thành của các giáo hữu, các chức sắc trong đạo đã cho phép buôn bán súc vật và đổi chác tiền bạc trong phần tiền đình của đền thờ. Dần dần vì lòng tham lam, đã biến sân đền thờ thành nơi buôn bán xô bồ. Chúa Giêsu có thái độ rất rõ ràng. Ngài đã lên tiếng đả kích công việc trần tục này và đã thách thức giáo quyền về cách sống đạo.

Suy nghĩ về hành động của Chúa Giêsu về việc thanh tẩy đền thờ, chúng ta được nhắc nhở rằng đền thờ là nhà Thiên Chúa ngự giữa loài người. Nhà thờ cần được gìn giữ sạch sẽ, gọn gàng và nơi dành riêng để thờ phượng Thiên Chúa, tôn kính các thánh và là nơi tụ họp cộng đoàn để cử hành phụng vụ.

Đến nhà thờ là đến với Chúa cùng tha nhân. Chúng ta sẽ tìm thấy nguồn ủi an và niềm vui hoan lạc bên nhau khi chúng ta cùng hát kinh ca tụng Chúa. Chính Chúa Giêsu là Chủ và là trung tâm điểm của mọi sinh hoạt phụng vụ. Chúa đã hiến tế thân mình cho Chúa Cha trên thánh giá. Chúa còn hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể để an ủi và chờ đón chúng ta đến với Chúa.

Thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Mỗi khi tụ họp nơi nhà thờ là chúng ta được chia xẻ nguồn ân phúc mà chính Chúa tặng ban. Chúa nhủ rằng nơi nào có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Chúa, Chúa sẽ ở giữa họ. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thanh tẩy thân xác và linh hồn của chúng con. Để chúng con xứng đáng lãnh nhận lòng yêu thương vô ngần trong trái tim Chúa và chia xẻ tình yêu thương tới mọi người anh em chung quanh.

THỨ HAI, TUẦN 3 MÙA CHAY
(Lc 4, 24-30).
TIÊN TRI


Thành Na-za-réth hôm nay,
Hội đường Chúa đến, đắng cay muộn phiền.
Quê hương từ chối chủ chiên,
Giê-su Cứu Thế, nhân hiền viếng thăm.
Tiên tri xuất hiện bao năm,
Chẳng màng tiếp đón, xa xăm vọng chờ.
Ê-li-a đến nương nhờ,
Nơi nhà bà góa, bên bờ Si-đon.
Ê-li-sê đợi mỏi mòn,
Naa-man chữa trị, là con xứ người.
Dân làng hiểu ý từng lời,
Hội đường phẫn nộ, xin mời Chúa ra.
Triền đồi dân chúng hét la,
Xô Người xuống vực, mong là chết đi.
Tiến qua giữa họ mà đi,
Uy quyền Chúa tỏ, từ bi hải hà.

THỨ BA, TUẦN 3 MÙA CHAY
(Mt 18, 21-35).
THA THỨ


Phê-rô thưa Chúa nhân từ,
Anh em xúc phạm, tha như thế nào.
Con cần tha thứ ra sao?
Bao nhiêu mới đủ, khát khao bảy lần.
Chúa khuyên nhắn nhủ ân cần,
Bảy mươi lần bảy, tinh thần thảnh thơi.
Ông vua tính sổ đầy vơi,
Một người mắc nợ, vốn lời hụt ngân.
Không tiền trả nợ bán thân,
Thương tình tha thứ, thương dân khốn cùng.
Tên này rời khỏi tòa cung,
Dọc đường gặp bạn, nổi sung đòi tiền.
Bạn anh khất hẹn trả liền,
Tống giam ngục tối, gây phiền cho cân.
Vua rằng đầy tớ hư thân,
Bắt giam trả nợ, vạn lần tiểu tâm.

THỨ TƯ, TUẦN 3 MÙA CHAY
(Mt 5, 17-19).
KIỆN TOÀN


Chúa truyền môn đệ lời này,
Tiên tri, lề luật, ơn Thầy ghi tâm.
Kiện toàn lời dậy uyên thâm,
Mọi điều giới luật, gieo mầm tin yêu.
Hoàn thành bộ luật cao siêu,
Phụ đề chấm phẩy, mọi điều đã ghi.
Cho dù trời đất qua đi,
Không hề hủy bỏ, chi li từng phần.
Người nào chối bỏ một vần,
Thông tri người khác, dấn thân vào đời.
Là người nhỏ nhất Nước Trời,
Còn ai tuân giữ, gọi mời tín trung.
Kể là cao cả bao dung,
Thưởng công xứng đáng, thiên cung đón chào.
Chu toàn thiên ý trên cao,
Thi hành luật dậy, tuôn trào hồng ân.

THỨ NĂM, TUẦN 3 MÙA CHAY
(Lc 11, 14-23).
UY QUYỀN


Chúa trừ quỉ ám kẻ câm,
Toàn dân bỡ ngỡ, tưởng lầm quyền uy.
Mấy người trong bọn đa nghi,
Nghĩ rằng tướng quỉ, có khi nhúng vào.
Bê-el-giê-bút quyền cao,
Ông nhờ quỉ tướng, làm bao việc lành.
Người ta xúc phạm bạo hành,
Khinh thường quyền phép, chữa lành thế nhân.
Chúa bèn truyền dậy toàn dân,
Nước nào chia rẽ, từng phần nát tan.
Quyền ai trừ quỉ Sa-tan?
Bàn tay Thiên Chúa, đổ tràn mưa sa.
Ai không thu góp cùng Ta,
Là người phân tán, sa đà bất tuân.
Niềm tin vào Chúa từ nhân,
Hồng ân cao cả, muôn phần phúc vinh.

THỨ SÁU, TUẦN 3 MÙA CHAY
(Mc 12, 28b-34).
GIỚI RĂN


Mấy người Luật Sĩ bước vào,
Hỏi han thử Chúa, dựa vào giới răn.
Giới nào trọng nhất tự căn?
Chúa liền phán bảo, khuyên răn lời này.
Hãy yêu Thiên Chúa mê say,
Hết lòng, hết sức, tỏ bày trí khôn.
Thứ hai giới luật đồng môn,
Tha nhân yêu mến, dủ hồn chứng minh.
Thưa Ngài, đúng lắm, hợp tình,
Yêu người yêu Chúa, hết mình vị tha.
Hơn là của lễ trên tòa,
Toàn thiêu hiến tế, thịt thà hy sinh.
Chúa khen ý kiến chân tình,
Khôn ngoan thông hiểu, tâm linh rạng ngời.
Không xa Nước Chúa trên trời,
Thực hành điều dậy, tuyệt vời biết bao.

THỨ BẢY, TUẦN 3 MÙA CHAY
(Lc 18, 9-14).
KHIÊM NHƯỜNG


Dụ ngôn Thầy dậy rõ ràng,
Đừng nên khinh bỉ, họ hàng thân quen.
Vài người công chính ươn hèn,
Tự hào lên mặt, ghét ghen muộn phiền.
Hai người cầu nguyện luân phiên,
Một người đứng thẳng, huyên thuyên nhiều điều.
Ăn chay bố thí thiệt nhiều,
Công bằng chính trực, không siêu đường tà.
Còn người thu thuế đứng xa,
Khiêm nhường đấm ngực, xin tha lỗi lầm.
Cầu Ngài thương xót thân tâm,
Chữa lành hồn xác, âm thầm nguyện xin.
Người này gương sáng đức tin,
Ông về khỏi tội, xét mình tinh trong.
Người kia Biệt phái chờ mong,
Khoe khoang tự đắc, trong lòng rỗng không.