38. Con người trong khi cầu nguyện thì đức tin thường tồn. (Thánh Leo I Pope)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-------------

http://www.vietcatholicnews.net

http://www.vietcatholic.n et/nhantai

http://nhantai.info