40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 3: Giữ Chay Trong Hân Hoan Và Hy Vọng