35. Nếu ai lưu luyến cầu nguyện mà không bao giờ lười biếng, không lúc nào ngơi nghỉ, nhất tâm hướng đến Thánh Ngôn, thì sẽ an nhàn tự tại như đi vào cửa nhà đẹp đẽ, ngửi được mùi thơm thần tính của Thánh Ngôn.

(Thánh Ambrosius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

---------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info