34. Sức mạnh của cầu nguyện không hệ tại lời nói, nhưng hệ tại sự thành khẩn của tâm hồn, suốt đời tránh ác hành thiện. (Thánh Basil tiến sĩ)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info