33. Cầu nguyện là người thành khẩn hướng lên Thiên Chúa mà kêu cầu ân sủng.

(Thánh Basil tiến sĩ)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa, trong "Cách ngôn thần học tu đức"

---------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info