31. Cầu nguyện là lấy tâm tình khiêm tốn và đức mến nhiệt thành mà hướng lòng lên cùng Chúa. (Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa, trong "Cách ngôn thần học tu đức"

---------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info