39. ĂN MẤT ÔNG KHÁCH
Thần tiên Tôn Chân Nhân sai con cọp là tùy tùng của mình đi mời khách đến dự yến tiệc. Con cọp vâng lệnh mà đi mời, khách được mời liền lên đường đi dự tiệc, nhưng đến nửa đường, ông cọp đói bụng chịu không nổi bèn ăn mất mấy người khách.
Tôn Chân Nhân nộ khí xung thiên, chửi mắng nó:
- “Súc sinh ! Mày vốn là loài không có tính người, chỉ biết ăn người !”
(Hoa Diên Thú Lạc Đàm Tiếu Tửu Lệnh)

Suy tư 39:
Cọp là loài ăn thịt sống, là loài háu đói và là thú vật, ai cũng biết điều ấy, nhưng vì thích nó biết làm xiếc, thích nó biết nghe tiếng người, thích nó biết làm trò.v.v.v... nên dung dưỡng và nâng niu nó, để rồi một hôm bất ngờ nó quay lại ăn thịt chủ nó.
Con cọp là con cọp, không thể trở thành con người và dĩ nhiên nó không thể có tính người.
Con cọp nguy hiểm nhất của người Ki-tô hữu chính là những thói quen xấu, những thói quen xấu này không những nó sẽ “ăn” mất linh hồn chúng ta, mà còn “ăn” luôn cả linh hồn của những người khác khi họ nhìn thấy và học đòi theo các thói xấu của chúng ta.
Chức quyền càng to thì “con cọp thói xấu” càng lớn và nguy hiểm càng nhiều, do đó mà người ta thường nói rằng càng cao danh vọng càng nhiều gian nan, cái gian nan này không những ở đời này mà còn là đời sau nữa, thật đáng sợ.
Con cọp là loài chỉ biết ăn thịt người chứ không biết yêu người ! Cũng vậy, thói xấu chỉ làm cho chúng ta đi dần đến vực thẳm của sự chết, chứ không làm cho chúng ta được sự sống đời đời...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info