29. Kẻ thù luôn chuẩn bị lừa dối những người không bao giờ dùng sự cầu nguyện để tự vệ.

(Thánh Gioan Kim Khẩu)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa, trong "Cách ngôn thần học tu đức"

---------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholicnews.com
http://nhantai.info