38. TRA TẤN HOÀ THƯỢNG
Có một hoà thượng khuyên người ta giữ giới, nói:
- “Chỉ cần khảng khái tiếp tế cho chùa miếu, kính dâng phật tổ, thì sau khi chết có thể miễn cho khỏi xuống hoả ngục và khỏi tai nạn tra tấn.”
Không lâu sau đó, vị hoà thượng ấy và một thí chủ chết cùng một lúc. Hoà thượng thì bị nghiệp chướng nặng nề cho nên bị hình phạt cưa làm hai khúc trong âm phủ, thí chủ bèn hỏi ông ta duyên cớ tại sao.
Hoà thượng biện giải nói:
- “Anh không biết nguyên nhân ở bên trong đó thôi, là bởi vì Diêm La vương thấy người thế gian bỏ hư chùa miếu, hoà thượng thì ít thưa thớt, nên muốn chúng tôi một hoà thượng cưa hai để làm thành hai hoà thượng ấy mà !!”
(Hoa Diên Thú Lạc Đàm Tiếu Tửu Lệnh)

Suy tư 38:
Giáo dân đem tiền của vật chất dâng cúng cho nhà thờ thì có nhiều hạng người, nhưng có hai hạng người là đáng chú ý nhất:
Một là hạng người dâng cúng cho nhà thờ để lấy oai, loại này bắt cha sở phải làm theo ý mình, nghĩa là mình biểu phải sửa cái này phải mua thứ kia là cha sở phải mua thứ ấy, chứ không được làm gì khác ngoài ý muốn của họ; hai là hạng người dâng cúng cho nhà thờ để được ghi tên nơi tấm bảng đồng gắn bên bức tường cho mọi người thấy.
Dâng cúng cho nhà thờ cũng có nghĩa là dâng cúng cho Thiên Chúa, mà Thiên Chúa thì luôn nhìn thấy bên trong tâm hồn của người dâng cúng, còn cách thức dâng cúng, số lượng dâng cúng của họ thì Ngài “không thấy”, cho nên dâng cúng để làm oai và để được ghi tên nơi bảng đồng thì không có giá trị gì trước mặt Thiên Chúa.
Người đàn bà goá nghèo trong Tin Mừng là một bài học cho chúng ta khi dâng cúng cho nhà thờ.
Nếu cha sở nào cũng làm theo ý người dâng cúng, thì không có ai đến dâng cúng, bởi vì những người nghèo sẽ không có cơ hội “bắt” cha sở làm theo ý của mình, hoặc nếu cha sở nào cũng muốn làm một bảng đồng để ghi tên những giáo dân dâng cúng nhiều tiền nhất, thì tấm bảng đồng ấy sẽ kết án cha sở và cha sở sẽ bị “cưa” làm hai, vì ngài làm nên cớ cho giáo dân trong họ đạo mất đoàn kết, và tự nó đã làm tăng thêm sự kiêu ngạo nơi những giáo dân dâng cúng nhiều tiền bạc vật chất nhất...
Việc dâng cúng với một tâm hồn khoe khoang kiêu ngạo thì đúng là con dao...ba lưỡi, một lưỡi đâm trước mặt giáo dân, một lưỡi đâm sau lưng cha sở và một lưỡi khác thì đâm chết linh hồn của mình.
Dễ sợ thay !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

-----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholicnews.com
http://nhantai.info