37. KHÔNG CÓ VẬN MAY
Trước đây có một anh nhà quê nọ tham gia thi khoa cử, đề thi là “trăng sáng”, anh nhà quê ấy liền ngâm:
- “Tròn tròn cách góc biển, từ từ ra khỏi đám mây lớn, đêm nay tròn đầy, sáng trong không chỗ nào là không có.”
Quan chấm thi nói:
- “Ý nghĩa rất là hay, nhưng lại là không có vận (vần thơ).
Trả lời:
- “Bởi vì nó là không vận (vận may) nên mới chỉ có thể làm thầy dạy học, bằng nếu có vận thì đã sớm làm quan rồi.”
(Hoa Diên Thú Lạc Đàm Tiếu Tửu Lịnh)

Suy tư 37:
Người ta có câu nói “Bôn ba chẳng qua thời vận” để chỉ những người đi đông đi tây làm ăn buôn bán mà không được gì cả, còn người mới ra làm ăn thì gặp lợi, gặp lợi tức là vận may, là số đỏ, là số hên, nên làm ăn phát đạt.
Con người ta ai cũng thích mình có vận may khi buôn bán, có số đỏ khi bài bạc, có số hên khi...kiếm vợ kiếm chồng, và chắc chắn là không một ai thích mình gặp vận rủi, hoặc có số xui trong làm ăn buôn bán cũng như trong cuộc sống hằng ngày.
Người Ki-tô hữu không cầu xin cho mình gặp được vận may hay có số đỏ, nhưng họ luôn cầu nguyện để xin ơn được an vui với hoàn cảnh hiện tại mình đang có, dù hoàn cảnh nghèo hay hoàn cảnh giàu, đau khổ hay hạnh phúc, bởi vì họ luôn xác tín rằng vận may chính là được làm con cái của Thiên Chúa, là được thông phần khổ nạn và phục sinh của Đức Chúa Giê-su qua chính cuộc sống giàu nghèo hiện tại của mình...
Vận may, số đỏ hay số hên chắc chắn là không ở nơi thời vận, nhưng là ở chỗ trong tâm hồn của chúng ta có đức tin hay không mới là quan trọng, nghĩa là chúng ta có chấp nhận rằng tất cả mọi đau khổ và hạnh phúc ở đời này của chúng ta đều là vận may, đó là cơ hội để chúng ta được hưởng phúc thiên đàng mai sau vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

--------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholicnews.com
http://nhantai.info