Chúa Nhật III Thường Niên, năm B
Gn 3,1-5.10 1 Co 7, 29-31 Mc 1,14-20

Ơn gọi là một là cái gì thật huyền nhiệm, kỳ diệu và lạ lùng! Bởi vì, khi đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra điều này một cách rõ ràng và trong sáng. Các môn đệ khi nghe Đức Giêsu Kitô mời gọi nhất nhất, họ đều bỏ mọi sự mà theo Ngài. Hôm nay, Chúa kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên. Đáp lại lời gọi của Chúa :” Hãy theo tôi “, họ đã mau mắn bỏ nghề nghiệp, cách làm ăn cũ, gia tài, sự nghiệp, thậm chí bỏ cả cha mà đi theo Ngài…

Các môn đệ đã bước và đi theo Chúa, các ngài đã sẵn sàng, lập tức bỏ đi những gì là gần gũi nhất, thân thương nhất đối với mình để tất cả hiến mình cho Đức Kitô. Các môn đệ đã thực sự đến xem nơi ở của Chúa Giêsu, rồi ở lại và đi theo Ngài. Họ đã hoàn toàn để Chúa biến đổi cuộc đời của họ. Họ đã trở thành những môn đệ trung kiên, làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Giêsu.

Bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta biết mở ngỏ cõi lòng để Chúa Giêsu bước vào và cái giá chúng ta phải trả “ là chúng ta phải thực hành những gì các môn đệ của Chúa Giêsu đã làm, cái giá các môn đệ đã phải trả để đi theo Chúa, để ở lại với Chúa “. Chúng ta phải sẵn sàng bỏ đi tất cả những gì là rườm rà, những gì cản ngăn bước đường chúng ta bước theo Chúa Giêsu. Thực tế, nếu chúng ta nhất quyết dành cuộc đời ngay cả sinh mạng của chúng ta cho Chúa và quyết tâm làm những việc như các môn đệ xưa đã làm, từ mọi mọi sự như các môn đệ xưa đã từ bỏ, chắc chắn Chúa sẽ làm cho chúng ta chính những điều Ngài đã làm cho các môn đệ. Chúa sẽ biến chúng ta thành những môn đệ đặc biệt của Ngài, được chia sẻ công việc của Ngài và ban cho chúng ta những điều vượt quá sự mong đợi, ước muốn của chúng ta.

Chúa vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta mỗi ngày, chúng ta là đôi tay của Chúa để giúp đỡ những người tật nguyền, bệnh hoạn, để thương giúp những người khó nghèo, chúng ta là đôi chân của Chúa để đi đến cứu vớt những con người đau khổ, chúng ta có con tim của Chúa để ôm ấp những tâm hồn đau khổ, chúng ta có đôi mắt của Chúa để nhận ra những con người nhỏ bé, bị vất bỏ ngoài đường, bị xã hội ruồng bỏ vv…

Chúa vẫn mời gọi chúng ta hôm nay :” các con hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các con thành những kẻ lưới người như lưới cá “. Gương các môn đệ, gương các tông đồ còn đó, chúng ta noi gương bắt chước các ngài sẵn sàng, mau mắn đáp lại tiếng mời gọi của Ngài.Theo Chúa, chúng ta phải dám liều lĩnh, cởi bỏ tất cả những gì là nặng nề, là cồng kềnh, là quá khổ để bước theo Ngài, ở lại với Ngài. Có dám cởi bỏ những gì cản bước chúng ta trên cuộc hành trình đức tin như những tật xấu, tính kiêu căng, ghen tỵ, hận thù, nhỏ nhoi của chúng ta, chúng ta mới được Chúa biến đổi, nhờ dám từ bỏ, dấn thân và mau mắn thực hành những điều Chúa Giêsu truyền, những việc Ngài dạy, chúng ta sẽ trở nên những môn đệ như lòng Chúa mong muốn.

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi tâm hồn chúng con, xin làm mới con người chúng con để chúng con luôn nhận ra Chúa là Đấng nhân hậu, là "Đàng, là Sự thật và là Sự sống “.

Gợi ý để chia sẻ :

1. Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên ở đâu ?
2. Khi Chúa kêu mời các môn đệ, các ông đã có thái độ nào ?
3. Tại sao các môn đệ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu ?
4. Chúng ta có dám liều theo Chúa hay không ?
5. Ơn gọi là gì ?