27. Vì người phạm tội trọng mà cầu nguyện thì được lòng thương xót cao nhất. Vì yêu mến Thiên Chúa, nên khi con cầu nguyện thì luôn nhớ đến những linh hồn này.

(Thánh nữ Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa, trong "Cách ngôn thần học tu đức"

---------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholicnews.com
http://nhantai.info