36. CHÂM CHỌC ĐẠO SĨ
Có một anh thợ rất hiểu đạo lý của kinh thư, nên cũng có chút tài văn học. Một hôm, đạo quán mời anh ta đến làm công, anh ta tự nhận mình là thợ xuất thân từ nhà nho. Đạo sĩ nói:
- “Mặc dù anh tự cho mình là thợ xuất thân từ nhà nho, vậy thì làm câu đối này để anh đối lại thử xem sao ?”
Anh thợ nói:
- “Được”.
Đạo sĩ nói:
- “Tên thợ xuất từ nho: nho quân tử, nho tiểu nhân ?”
Anh thợ lên tiếng đối lại:
- “Người hiệu là đạo nhân: đạo quỷ đói, đạo súc sinh”.
(Hoa Diên Thú Lạc Đàm Tiếu Tửu Lệnh)

Suy tư 36:
Chê đúng nơi, góp ý đúng chỗ, thì củ cải cũng phải nghe, huống chi là con người.
Có cha sở nọ ở Saigon khi cho rước lễ thì thấy một cô gái ăn mặc “mát mẻ” lên rước lễ thì ngài không cho cô ta rước lễ, giữa nhà thờ rất nhiều người tham dự thánh lễ ngài to tiếng khiển trách cô gái, vì ngài đã có lệnh cấm, cô gái tức tối trả lời đốp chát giữa nhà thờ: “Ai biểu ông ngó trên người tui làm chi, tui mặc sao kệ tui chứ ???”...
Cô gái không mắc cở nhưng cha sở mắc cở, người ta không cười cô gái nhưng cười cha sở vì ngài thiếu khôn ngoan và cứng nhắc trong hành xử, ai cũng có tự ái của họ, và tự ái này sẽ nổ tung khi chúng ta chỉ trích phê bình họ giữa đám đông dân chúng, dù họ có làm sai...
Nếu cha sở khôn ngoan để sau khi thánh lễ kết thúc nhắc nhở riêng cho cô gái, thì chắc chắn cô ấy sẽ nghe lời và kính phục ngài.
Ông đạo sĩ đã khinh dễ anh thợ thủ công nên được đáp trả một câu đối đốp chát rất nặng ký, cũng vậy cha sở vì muốn tỏ ra uy quyền với cô gái nên đã bị trả lời đốp chát đến mất mặt ngoài ý muốn của mình.
Tai hại thay cái uy quyền phản tác dụng.
Lòng nhân hậu thì có sức mạnh hơn uy quyền trăm vạn lần.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

-----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholicnews.com
http://nhantai.info