26. Cầu nguyện là vượt qua chiếc cầu cám dỗ, là bố trí vũ khí chống lại buồn phiền trong sự chết, là dấu hiệu quang vinh của tương lai.

(Thánh John Climacus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa, trong "Cách ngôn thần học tu đức"

------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholicnews.com
http://nhantai.info