35. CHÀNG RỂ DÂNG CƠM RƯỢU
Có một phú ông nọ có ba chàng rể, ai cũng có cái hay của mình. Một ngày nọ, tất cả đều đến chúc mừng thượng thọ của nhạc phụ, ai cũng nói về tay nghề tài giỏi của mình.
Chàng rể lớn nói:
- “Xuân nhuốm kiều la, hạ nhuốm hồng, chỉ vì thiên đạo không tương đồng, ân cần thời sắp sẵn ba ly rượu, cúc cung dâng tiến nhạc phụ ngài.”
Chàng rể thứ hai nói:
- “Xuân câu cá lươn hạ câu chép, chỉ vì nước biển không tương đồng, ân cần thời sắp sẵn ba ly rượu, cúc cung dâng tiến nhạc phụ ngài.”
Chàng rể thứ ba nói:
- “Xuân trồng cải củ hạ trồng hành, chỉ vì đất đai không tương đồng, ân cần thời sắp sẵn bốn ly rượu, cúc cung dâng tiến nhạc phụ ngài.”
Nhạc phụ hỏi:
- “Sao anh dâng nhiều hơn một ly ?”
Chàng rể thứ ba trả lời:
- “Con dâng là dâng cơm rượu, cho nên phải nhiều hơn một ly ạ !”
(Hoa Diên Thú Lạc Đàm Tiếu Tửu Lệnh)

Suy tư 35:
Ở đời, chàng rể và nhạc phụ thì thường ít xung khắc với nhau, nhưng nàng dâu và mẹ chồng thì ít khi cùng nhau thuận hòa, đây không phải là “trời sinh” như thế, nhưng chính là do tại lòng mình mà thôi.
Có những chàng rể hiếu kính nhạc phụ hơn cả con trai của nhạc phụ, như thế tình lý của đạo làm người anh chàng rể này đã hiểu rõ là nếu không có nhạc phụ nhạc mẫu thì không có vợ mình, công lao nuôi nấng con gái của nhạc phụ nhạc mẫu cũng to lớn như cha mẹ nuôi dưỡng mình, do đó, hiếu kính nhạc phụ nhạc mẫu cũng như là hiếu kính cha mẹ ruột của mình vậy.
Đạo hiếu không đóng khung trong gia đình cha mẹ ruột và con cái, nhưng còn thể hiện trên nề nếp luân thường đạo lý của con người, rể và dâu không phải là người xa lạ trong gia đình của vợ hoặc của chồng, nhưng là người trong gia đình, bổn phận hiếu kính của họ đối với bố mẹ vợ cũng như đối với cha mẹ sinh ra mình vậy.
Đạo lý là như vậy, sáng rõ như ban ngày, nhưng vẫn có nhiều chàng rể coi nhạc phụ ngang hàng với mình, vung tay thoá mạ nhạc phụ, xách dao rượt bố vợ chạy có cờ và coi bố vợ như kẻ thù...Những chàng rể này chưa hiểu đạo lý làm người thì khoan lập gia đình đã, bởi vì khi lập gia đình thì phải có sự liên hệ với bên gia đình vợ, rồi có con cái và con cái lớn lên cũng phải dựng vợ gả chồng, rồi lỡ mà con cái nó giống tính của mình thì, hỡi ôi, chẳng vẻ vang gì cho dòng họ.v.v...
Hạnh phúc gia đình là ở đó: kính trên nhường dưới.
Gia đình thánh thiện là ở đó: hoà thuận trong ngoài.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

---------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholicnews.com
http://nhantai.info